جلسه هم اندیشی با شهروندان

on .

برگزاری جلسه هم اندیشی جهت بحث و بررسی پیرامون مسائل و رفع مشکلات شهر با حضور شهردار محترم ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و جمعی از شهروندان محترم شهباز در محل شهرداری شهباز مورخ 1399/02/01