ادامه عملیات ضدعفونی و گندزدایی

on .

شهرداری شهباز در خط مقدم پیشگیری و مقابله با کرونا

    ** ادامه عملیات ضدعفونی و گندزدایی در نقاط سطح شهر توسط پرسنل شهرداری شهباز

 

شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز