تعمیر و بازسازی پل های فلزی

on .

تعمیر و بازسازی پل های فلزی سطح شهر توسط پرسنل شهرداری شهباز

 

شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز