توزیع ماسک بین رانندگان

on .

گزارش تصویری توزیع ماسک بین رانندگان در راستای مبارزه با شیوع ویروس کرونا