تسلیت فرا رسیدن ماه محرم

on .

اي وجودت عشق را معنا حسين

عالمي يك قطره تو دريا حسين

فرا رسيدن ماه محرم را به تمامي مسلمانان جهان تسليت مي گوییم.


شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز