شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۳۲ مورخ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي عمليات  پياده روسازي در بلوار امام علي (ع) شهر شهباز را  طبق مشخصات فني و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام بها و بدون هيچگونه تعديل و مابه التفاوت به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. لذا متقاضيان مي توانند اسناد مناقصه را حداكثر تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/ ۰۵/ ۲۸ از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند. و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹  در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

 

  * قيمت  پايه ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد.

 * تاريخ بازگشايي پاكات روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

 

روابط عمومي شهرد اري شهباز                    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید