***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۲۷ مورخ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي اصلاح و اجراي كول و اجراي ديوار سنگي قنات خيابان اميركبير شهر شهباز را  طبق مشخصات فني،و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام بها به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. ، لذا متقاضيانمي توانند اسناد مناقصه را حداكثر تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

  *قيمت  پايه ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ريال مي باشد

 *تاريخ بازگشايي روز سه شنبه مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۷  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي شهرد اري شهباز                    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید