***بسمه تعالي***


 این شهرداری در نظر دارد براساس مجوز شماره ۲۱۷/ش ش  مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ و نيز مجوز شماره ۳۳۰/ش ش مورخ ۱۷/۰۳/۹۷  شورای اسلامی شهر شهباز انجام عمليات تهیه و حمل و پخش قیر پریمکت و تک کت و حمل و پخش و کوبش آسفالتبدون هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .، لذا متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ لغايت مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹به سامانه تداركات الكترونيكي  مراجعه و اسناد  را دريافت  نمايند. و نيز آخرين مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ در سامانه فوق مي باشد.

*مبلغ برآورد اوليه اجراي كار حدود  ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد

 

*تاريخ بازگشايي پاكات روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید