آگهي استعلام

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۷/۴شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي عمليات  محوطه سازي پارك هاي سطح شهر شهباز را  طبق مشخصات فني،و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام بها به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. ، لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

 

  *قيمت  پايه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

 

 

روابط عمومي شهرد اري شهباز                     

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید