شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۴۷ مورخ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ شوراي اسلامي شهر شهباز انجام اجراي عمليات مميزي املاك و مستحدثات در محدوده قانوني شهر شهباز را  طبق مشخصات فني،و نقشه ها و دستور كار ابلاغي از سوي شهرداري از طريق استعلام  به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايند. لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

  *قيمت  پايه ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال مي باشد

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي شهرد اري شهباز                    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید