***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۴۹ مورخ۱۳۹۷/۱۱/۱۴شوراي اسلامي شهر شهباز نسبت به انجام  خريد  دستگاه توليد قطعات بتني اقدام نمايند. ، لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت ۱۹ مورخ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

 

رديف

نام دستگاه

  مدل

مشخصات

۱

توليد قطعات بتني

 ۱۳۹۷

PM۵۰۹IR-موتور ويبراتور۲۸۰۰ دور در دقيقه-موتور هيدروليك اصلي دستگاه ۱۴۰۰ دور در دقيقه و رباط ۱۴۰۰ دور در دقيقه-موتور زنجير باند ۴۰ دور در دقيقه –چيدمان اتوماتيك و.......

             

 

*ارائه تضمین شرکت دراستعلام خريد دستگاه توليد قطعات بتني به میزان ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب۷۹۴۹۸۲۹۶۷  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

  

 روايط عمومي شهرد اري شهباز                    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید