***بسمه تعالي***

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ۴۹ مورخ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ شوراي اسلامي شهر شهباز نسبت به انجام  خريد يك دستگاه ليفتراك ۳ تن  اقدام نمايند. ، لذا متقاضيان مي توانند اسناد استعلام را حداكثر تا پايان ساعت ۱۹ مورخ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ از سامانه تداركات الكترونيكي دولت دريافت نمايند.و نيزمهلت ارائه پيشنهادات تا پايان ساعت ۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

 

رديف

نام دستگاه

مدل

مشخصات

۱

ليفتراك

۱۳۹۷

ليفتراك ۳ تني ديزلي با ارتفاع بالابري ۳۰/۳ (سه مترو سي سانتیمتر) توليد داخلي

 

*ارائه تضمین شرکت دراستعلام به میزان ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به شماره حساب۷۹۴۹۸۲۹۶۷  نزد بانک کشاورزی به نام شهرداری شهباز  الزامیست.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن۳۸۲۳۳۵۲۱-۰۸۶ تماس حاصل نمايند.

 

 روايط عمومي شهرد اري شهباز                    

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید