بازدید از سطح شهر

on .

 شهردار محترم شهر شهباز در 10 آبان ازسطح شهر بازدید به عمل آورد و مشکلات موجود در سطح شهباز را مشاهده نمود و از مسوولین واحدهای مربوطه شهرداری خواست تا موارد سریعا گزارش شوند، ایشان اذعان نمودند هرچه سریعتر باید این موارد رفع گردد و خدمت رسانی به شهروندان از موارد مهم می باشد.