جلسه هماهنگی و رفع مشکلات با مسوولین اداره راه و شهرسازی و اداره حمل و نقل شهرستان شازند

on .

جلسه هماهنگی و رفع مشکلات با مسوولین اداره راه و شهرسازی و اداره حمل و نقل شهرستان شازند با حضور شهردار شهباز، اعضای محترم شورای اسلامی شهر شهباز و بخشدار قره کهریز، در خصوص بررسی مشکلات شهری از جمله مشکلات طرح هادی، معابر و جاده های دسترسی به شهر شهباز، ساماندهی وضعیت ورودی شهر شهباز و ...