آگهی استعلام

on .

شهرداری شهباز در نظر به استناد مجوز شماره 29 مورخ 97/3/17 شورای اسلامی شهر شهباز انجام عملیات اجرای دیوار کشی و فنس کشی و محوطه سازی ساختمان اداری و شورای اسلامی را طبق مشخصات فنی، نقشه ها و دستور کار ابلاغی از سوی شهرداری از طریق استعلام بها و بدون هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمایند. لذا متقاضیان میتوانند اسناد استعلام را حداکثر تا پایان ساعت 19 مورخ 97/5/8 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند. و نیز مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان ساعت 19 مورخ 97/5/9 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

- قیمت پایه 830،000،000 ریال می باشد. 

- تاریخ بازگشایی پاکات روز سه شنبه 97/5/10 در حضور اعضای کمیسیون معاملات شهرداری می باشد.

- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 38233521- 086 تماس حاصل نمایند.