برگزاری نشست تخصصی با اعضای شورای اسلامی شهر شهباز

on .

در راستای اجرای بند 2 سند پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی ؛ نشست تخصصی با حضور شهردار محترم شهباز جناب مهندس یادگاری ، اعضای محترم شوراي اسلامي شهر شهباز و رابط فرهنگی شهرداری آقای نظری در روز چهارشنبه مورخ 98/04/12  در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر شهباز با دستور کار بحث و بررسی در خصوص نقش شوراها و شهرداران در توسعه فرهنگی و اجتماعی برگزارگردید .