برگزاری مراسم واقعه غدیر

on .

در تاریخ بیست و نهم مرداد ماه 1398 ؛ جشن بزرگ غدیر و نمایش و بازسازی واقعه بزرگ و تاریخی غدیر خم  در شهر شهباز با حضور مسئولین محترم شهرستان شازند و شهر شهباز  برگزار گردید .