دیدار فرماندهی و معاونت پاسگاه قره کهریز با مهندس یادگاری ،شهردار ، و رئیس شورای اسلامی شهباز به مناسبت هفته دولت.

on .

به مناسبت هفته دولت فرماندهی و معاونت محترم پاسگاه قره کهریز  با مهندس یادگاری شهردار  و رئیس شورای اسلامی شهباز جناب آقای نادی دیدار و گفتگو کردند .