مناقصه خرید کامیون کمپرسی

on .

***بسمه تعالي***                 

شهرداري شهباز در نظر دارد با استناد مجوز شماره ‌75 مورخ 1398/09/25 شوراي اسلامي شهر شهباز يك دستگاه كاميون كمپرسي خود را از طريق مناقصه عمومي به شرح ذيل خريداري نمايد، لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر،بازديد و دريافت برگ شرايط و درخواست شركت در مناقصه و تسليم پيشنهادات خود از تاريخ 1398/10/16 لغايت پايان وقت اداري مورخ1398/11/02 از ساعت 8 صبح الي 14:30 به استثناء ايام تعطيل به نشاني شهر شهباز، شهرداري شهباز واحد اداري مراجعه نمايند. متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايي پاكات شركت نمايند.

 *مبلغ سپرده شركت در مناقصه 5% قيمت پايه به مبلغ550/000/000ريال  مي باشد.كه به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز نقدي به شماره حساب 794982967 بانك كشاورزي به نام شهرداري شهباز اقدام نمايند.

 *تاريخ بازگشايي پاكات روزپنجشنبه مورخ 1398/11/03  در حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري مي باشد.

 * متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن38233521-086 تماس حاصل نمايند.

قيمت پايه (ريال)

سال ساخت

مشخصه هاي فني

تعداد

نام دستگاه

رديف

11/000/000/000

1398

مدلOM355-قدرت موتور 240 اسب بخار در2200 دور در دقيقه-كشناور 985 نيوتن متر در 1000 دور در در دقيق-حجم كل سيلندرها 11580 سي سي تجهيزات موتور توربو شارژ واينتر كولر-مدل گيريبكس سنكرونيزه دستي 151- و...(پيوست برگه استعلام)

1

كاميون كمپرسي 2624

1

 

 

                  

    

  

                                                                                                                                                                                                                    روابط عمومي                            

                                                                                                                                          شهرداري شهباز