هفته بسیج

on .

بسیج سپاهی است مسلّح به ایمان و مجهّز به عشق.
  هفته بسيج گرامی باد.

 

                                                                                                                                                شهرداری و شورای اسلامی شهر شهباز