اجرای عملیات قیر پاشی و آسفالت برخی از معابر سطح شهر شهباز توسط واحد عمران شهرداری

b_300_0_16777215_00_images_bcb74b39-e50a-4f7f-8188-ba9384d519ee.jpg b_300_0_16777215_00_images_9f5998ad-c1d2-4846-981d-c3790b8370d2.jpg

b_300_0_16777215_00_images_9a7a1425-8054-43a8-850b-f424ee1475a6.jpg b_300_0_16777215_00_images_17f5bc30-2ad8-4ab5-95ba-49735285b44e.jpg

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید